Dyffryn Dyfrdwy Isaf o Langollen i dolau Trefalyn

Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf 08:36 20 Medi 2021.
eiddo ynysedig ac ardaloedd helaeth o dir amaethyddol o fewn gorlifdir y Ddyfrdwy Isaf
Allwedd

A oes unrhyw beth o’i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth inni.