Yr Afon Ddyfrdwy yn Nyffryn Ddyfrdwy Uchaf

Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf 08:16 1 Hydref 2022.
Tai a busnesau ar hyd gorlifdir yr Afon Ddyfrdwy o Lanuwchllyn i Langollen
Allwedd

A oes unrhyw beth o’i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth inni.