Dyffryn Dyfrdwy Uchaf o Lanuwchllyn i Langollen gan gynnwys Corwen

Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf 05:57 25 Hydref 2021.
eiddo ynysedig ac ardaloedd helaeth o dir amaethyddol o fewn gorlifdir y Ddyfrdwy Uchaf
Allwedd

A oes unrhyw beth o’i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth inni.