Dalgylch Ddyfrdwy Isaf

Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf 11:33 11 Rhagfyr 2023.
Ardaloedd o gwmpas yr Afon Ddyfrdwy o Langollen i Dolau Trefalyn
Disgwylir y bydd lefelau afonydd yn uwch na'r arferol. Disgwylir llifogydd ar dir a ffyrdd isel. Byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa. Gallwch fonitro’r sefyllfa yn eich ardal chi drwy ddefnyddio’n gwasanaeth 'Lefelau Afonydd, Glawiad a Data Môr' ar ein gwefan. I gael rhagor o wybodaeth am ein rhybuddion llifogydd a sut rydym yn eu cyhoeddi, ewch i’r dudalen ‘Sut rydyn ni’n darogan llifogydd, yn rhoi rhybudd ac yn asesu’r risg’ ar ein gwefan.
Allwedd

A oes unrhyw beth o’i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth inni.