Hafren Uchaf ym Mhowys

Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf 01:07 28 Ionawr 2021.
Hafren a'i llednentydd
Am 7:30 y hwyr, y lefel yng Nghaersws oedd 1.27 metr ac yn sefydlog. Disgwylir i'r afon gyrraedd ei huchafbwynt rhwng 1.80 a 2.20 metr yfory. Y lefel yn Abermiwl oedd 1.28 metr ac yn disgyn. Disgwylir i'r afon gyrraedd ei huchafbwynt rhwng 2.55a 2.95 metr yfory. Y lefel yn Munlyn oedd 1.48 metr ac yn disgyn. Disgwylir i'r afon gyrraedd ei huchafbwynt rhwng 2.80 a 3.20 metr yfory. Y lefel yn Buttington oedd 2.64 metr ac yn sefydlog. Y lefel yn Llandrinio oedd 4.13 metr ac yn sefydlog. Gallai llifogydd effeithio ar y ffyrdd canlynol; Yr A4 9 0 yng Nghilcewydd a Chroesffordd Trehelig. Yr B4 3 9 3 ger Pont Llandrinio. Effeithir ar lawer o isffyrdd isel yn yr ardal. Mi fydd y neges yma yn cael ei ddiweddaru erbyn 10:00 y bore neu os bydd y sefyllfa'n newid.
Allwedd

A oes unrhyw beth o’i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth inni.