Dalgylch Efyrnwy

Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf 12:31 11 Rhagfyr 2023.
Afon Efyrnwy, Afon Tanat ac Afon Cain a'u llednentydd
Disgwylir y bydd lefelau afonydd yn uwch na'r arferol. Disgwylir llifogydd ar dir a ffyrdd isel. Gall ffyrdd yn agos i Bont Meifod, y B4393 ger Pont Llansantffraid a'r B4398 wrth New Bridge Llanymynech hefyd gael eu heffeithio gan lefel yr afon yn codi. Byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa. Gallwch fonitro’r sefyllfa yn eich ardal chi drwy ddefnyddio’n gwasanaeth 'Lefelau Afonydd, Glawiad a Data Môr' ar ein gwefan. I gael rhagor o wybodaeth am ein rhybuddion llifogydd a sut rydym yn eu cyhoeddi, ewch i’r dudalen ‘Sut rydyn ni’n darogan llifogydd, yn rhoi rhybudd ac yn asesu’r risg’ ar ein gwefan.
Allwedd

A oes unrhyw beth o’i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth inni.