Ardal y llanw yng Nghors Baglan ac Aberafan

Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf 19:17 27 Gorffennaf 2021.
Eiddo mewn perygl o'r llanw yn Afon Afan, i'r gogledd o Aberafan i Ystâd Ddiwydiannol Seaway Parade ym Maglan
Allwedd

A oes unrhyw beth o’i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth inni.