Ardal y llanw yn Aberteifi

Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf 17:03 8 Rhagfyr 2022.
Eiddo yn ffinio â'r afon rhwng Pont Aberteifi a phontffordd yr A487, gan gynnwys y Strand, Heol y Santes Fair, Rhes Gloster, Pwll-hai. Hefyd ym marc ceir yr archfarchnad ac eiddo cyfagos
Allwedd

A oes unrhyw beth o’i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth inni.