Hafren Uchaf ym Mhowys

Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf 00:17 22 Ionawr 2021.
Hafren a'i llednentydd
Am 5:00 y hwyr, . y lefel yng Nghaersws oedd 2.0 metr ac yn disgyn. Y lefel yn Abermiwl oedd 2.6 metr ac yn disgyn. Y lefel yn Munlyn oedd 3.17 metr ac yn sefydlog. Y lefel yn Buttington oedd 5.18 metr ac yn sefydlog. Y lefel yn Llandrinio oedd 7.01 metr ac yn sefydlog. Gallai llifogydd effeithio ar y ffyrdd canlynol; Yr A4 9 0 yng Nghilcewydd a Chroesffordd Trehelig. Yr A4 8 3 " The Moors Straight", Y Trallwng. B4 3 9 3 ger Pont Llandrinio. Effeithir ar lawer o isffyrdd isel yn yr ardal. Mi fydd y neges yma yn cael ei ddiweddaru erbyn 10:00 y bore neu os bydd y sefyllfa'n newid.
Allwedd

A oes unrhyw beth o’i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth inni.